نویسنده = ������������ ���������������� ����������
«درام» در پوسترهای برگزیده سینمای ایران: مطالعه‌ای در چهارچوب روایت‌شناسی ساختارگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jfava.2023.351122.667012

سام ایزدی؛ بهروز محمودی بختیاری


تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 91-100

10.22059/jfava.2019.240719.665726

نیلوفر شکرابی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ احمد الستی