نویسنده = عبدالعلی باقری
تعداد مقالات: 2
1. اخلاق کاربردی و طراحی گرافیک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 17-26

عبدالعلی باقری


2. جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 27-38

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر