نویسنده = سید سعید سید احمدی زاویه
«دروازه‌ خدایان»، «دروازه پدران» و ترازوی کیهانی بر کاسه عصر آهن لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2024.369906.667230

نجمه امینی؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ ایرج داداشی


گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 47-57

10.22059/jfava.2021.309473.666561

حمیدرضا روحانی راوری؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ حسن سلاجقه