کلیدواژه‌ها = میرعلی هروی
اصول شناخت شیوه خوشنویسی میرعلی هروی با تکیه بر مطالعۀ زاویه قلم گذاری و کرسی نقطه ها *

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22059/jfava.2022.269577.666840

سیده فرشته حسینی رشتخوار؛ حمید رضا قلیچ خانی؛ علی نعمتی بابای لو


مقایسه شیوة کرسی بندی در دو چلیپای مشابه از سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 39-47

10.22059/jfava.2022.334577.666831

محمدمهدی قادریان؛ شهاب شهیدانی؛ علیرضا محمدی‌میلاسی