کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


2. هم پوشانی نقد و امر زیباشناختی در هنر

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-12

مجید اکبری


3. چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی