کلیدواژه‌ها = اسطوره‌شناسی تمثیلی
مطالعه نقش درخت ویسبوبیش در ترمه کرمانی دوره قاجار از منظر اسطوره شناسی تمثیلی کروزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22059/jfava.2023.360078.667121

نادیا پورعباس تحویلداری؛ پینکی چادها


اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 93-104

10.22059/jfava.2022.331019.666799

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامور مطلق؛ سعید حقیر