کلیدواژه‌ها = نقوش نمادین
تعداد مقالات: 4
2. بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی


3. نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 25-31

ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان


4. بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی