تحلیل تأثیر مبانی روان‌شناسی در تصویرسازی کتاب‌های آموزشی کودکان (گروه سنی الف)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

2 استادیار دانشکدۀ هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

دنیای گستردۀ تصویر در همۀ دوران تاریخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر دنیای دیروز، دنیای ادبیات شفاهی بود، روزگار تصاویر و سواد بصری برای کودکان فقط شامل بخش کوچکی از دنیای تصویری کنونی می‌شد. هدف این مقاله، تحلیل تأثیر مبانی روان‌شناسی بر تصویرسازی کتاب‌های آموزشی کودکان گروه سنی الف و بررسی اهمیت به مبانی روان‌شناسی در نقاشی و تکنیک‌های مختلف آن در فرایند تصویرسازی کتاب‌های کودکان است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و روش تحقیق این پژوهش تحلیلی است. یافته‌های تحقیق بدین قرار است که روان‌شناسی به‌عنوان محتوای غالب تصویرگری، این گروه سنی را تحت‌تأثیر خود قرار داده است و تصاویر، بیش از کلمات توجه کودک را جلب می‌کنند. این تحقیقات همچنین نشان داده‌اند کودکان تصاویر را مانند کلمات می‌خوانند و برای خودشان مفهوم می‌آفرینند. تصویرگری واسطی میان نقاشی، ارتباط تصویری و ادبیات است. گونه‌های تکنیک (فن) به ‌کار گرفته‌ شده توسط یک تصویرگر، به مواد اولیۀ به ‌کار گرفته شده در طراحی و رنگ‌آمیزی تصویرها باز می‌گردد؛ اما روش به‌کارگیری آنها از شناسه‌های مهم هر اثر به شمار می‌رود.
 
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، نادر (1376)، مقدمه بر مصورسازی کتاب کودکان، تهران: آگاه.
 اسپادک، برنارد ( 1369 )، آموزش در دوران کودکی، ترجمۀ محمدحسین نظری‌نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.
اکرمی، جمال‌الدین (1389)، کودک و تصویر2؛ جستارهایی در تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوانان، تهران: سروش.
 پیاژه، ژان؛ اینهلدر، باربل (1373)، روان‌شناسی کودک، ترجمۀ دکتر زینت توفیق، تهران: نی.
توماس، گلین وی. جی؛ سیلک، آنجل. ام (1392)، مقدمه‌ای بر روان‌شناسی نقاشی کودکان، ترجمۀ محمدتقی فرامرزی، تهران: دنیای نو.
  حکیم‌زاده، ریحانه (1391)، تصویرگری کتاب کودک، تهران: رشد.
 دادستان، پریرخ (1376)، ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون‌های ترسیمی، تهران: رشد.
 شاملو، سعید (1370)، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران: رشد.
 فراری، آنا الیوریو ( 1367)، نقاشی کودک و مفاهیم آن، ترجمۀ عبدالرضا صرافان، تهران: نگاه.
 کرمن، لوئیز (1371)، نقاشی کودکان، کاربرد تست خانواده در کلینیک، ترجمۀ پریرخ دادستان و محمود منصور، تهران: ژرف.
 کرمن، لوئیز (1373)، تحلیل روان‌شناختی نقاشی کودکان، ترجمۀ مرتضی نقابیان، تهران: توس.
 معرک‌نژاد، سیدرسول (1392)، زیبایی‌شناسی نقاشی کودکان (روند تکامل تصویری نقاشی کودک)، تهران: نوشته.
 مهرمحمدی، محمود (1383 )، چیستی، چرایی، چگونگی آموزش عمومی هنر، تهران: مدرسه.
 واثقی، مینو (1377)، آموزش هنر، تهران: دانشگاه پیام نور.
Hurwitz A and M, Day (1991), Children and their art: for the elementary school, HBJ, New York.