دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-162 
4. تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز

صفحه 43-52

فرشته السادات میرشمسی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی؛ فتح‌اله زارع‌خلیلی


9. بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

صفحه 107-122

میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی