دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-162 
تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز

صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.61009

فرشته السادات میرشمسی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی؛ فتح‌اله زارع‌خلیلی


بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

صفحه 107-122

10.22059/jfava.2017.61014

میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی