مقایسه تطبیقی بانددِسینه های فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا . دانشکده هنرهای تجسمی . دانشیار . دکترای نقاشی

2 کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بانددِسینه (معادل فرانسوی کمیک­استریپ) ابتدا در فرانسه و بلژیک متولد شد. باندِدسینه­ها به مرور، موفق به خلق قهرمانانی منحصربه­فرد شدند که نوجوانان سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار دادند. عوامل بصری هوشمندانه­­ی بسیاری مورد استفاده­ی هنرمندان این آثار قرار گرفته­اند که هدف از تحقیق پیش رو، واکاوی این عوامل در برترین بانددسینه­ها در جهت شناخت بهتر عوامل موفقیت و شکست این آثار و نهایتاً به­کارگیری این عوامل در کمیک­استریپ­های داخلی است. سوال اصلی این پژوهش در این راستاست که چه تفاوت­ها و شباهت­های بصری میان آثار این دو کشور وجود دارد؟ همچنین این آثار در گذر زمان از لحاظ بصری دست­خوش چه نوع تغییراتی شده­اند؟ اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با ستفاده از اسناد و منابع کتابخانه­ای گردآوری شده و با روش تحقیق تحلیلی و قیاسی به این نتیجه دست یافته­ که باندِدسینه­های فرانسوی و بلژیکی از لحاظ بصری، بسیار به یکدیگر شباهت دارند و تفکیک آن­ها گاهی بسیار سخت می­نماید. از آن­جایی که آثار فرانسوی مقدم بر بلژیکی خلق شده­اند، همواره منبع الهامی برای بانددسینه­های بلژیکی محسوب می­شده­اند. به همین خاطر آثار فرانسوی، مقدمه­ی بانددِسینه و آثار بلژیکی نقطه­ی اوج آن است. در نهایت همین موضوع منجر به پیشرفت آثار بلژیکی و بدست آوردن عنوان کشور تولیدکننده بانددسینه در جهان شده­است.

کلیدواژه‌ها


رزاقی، سعید (1386/ب)، راز ماندگاری تن­تن، کیهان کاریکاتور، شماره 185 و 186، صص62 تا 67.
رزاقی، سعید (1395)، پدر پی­نما؟!!منِ منِ کله­گنده، کیهان کاریکاتور، 2952، صص 16 تا 19.
شجاعی­، طباطبایی (1375)، تن­تن و اسپیرو حاکمان بی­رقیب کمیک­استریپ، کیهان­کاریکاتور، شماره 49 و 50، صص 6 تا 9.
Hunt, Peter (2004), International Companion Encyclopedia of Children`s Literature, Routledge, New York.
Marshall, Bill (2005), France and The Americas Culture, Politics and History, ABC-Clio, United States of America.
Mckinney, Mark (2008), History and politics in French-language comics and graphic novels, University Press of Mississippi, United States of America.
Miller, Ann (2007), Reading Bande Dessinee: Critical Approaches to French- Language Comic Strip, Intellect, United Kingdom.
منابع اینترنتی
URL 1: https://www.cinebook.co.uk/blake-mortimer-01-the-yellow-m-p-3957.html (25/10/1396، 10:38).
URL 2: https://www.centaurclub.com/forum/search.php?keywords=mortimer (25/10/1396، 11:6).
URL 3: https://www.centaurclub.com/forum/search.php?keywords=blake« (25/10/1396، 11:13).
URL 4: http://matthieu.chevrier.free.fr/decouv.html 10/9/1396، 18:45)).
URL 5: https://europa.eu/youth/be/article/41/4505_en23/7/1396، 16:10)).
URL 6: http://www.bdoubliees.com/journalspirou/series1/blondin.htm
 (18/9/1396، 18:45).
URL 7: http://www.spirou.com (26/9/1396، 21:00).
URL 8: http://www.europecomics.com/history-belgian-comics-part-1/
 27/7/1396، 16:45)).
URL 9: http://www.toonopedia.com/asterix.htm (20/9/1396 ، 20:35).
URL 10: http://www.understandfrance.org/French/Cartoons.html /7/1396، 17:5)).
URL 11: https://www.asterix.com/en/portfolio/dogmatix/ (20/9/1396، 21:15).
URL 12: https://www.lambiek.net/artists/j/jije.htm 23/7/1396، 16:50)).
URL 13: https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-la-trilogie-nikopol/la-femme-piege
(17/10/1396، 18:30).
URL 14: https://www.asterix.com/en/portfolio/obelix/ (20/9/1396، 20:15).
URL 15: http://www.valiseetparapluie.com8/6/1396، 10:30)).
URL 16: http:// http://www.franquin.com/gaston/personnages_lebrac_gaston.php (26/9/1396، 20:7).
URL 17: http://www.spirou.com (26/9/1396، 20:38).
URL 18: http://www.wukali.com/Calvo-La-bete-est-morte-1944-1945-La-Bande-dessinee-au-combat-2376. 16/9/1396، 21:10) ).
URL 19: http://www.thorgal.com (25/10/1396، 12:25).
URL 20: http://www.thorgal.com (25/10/1396، 13:00).
URL 21: http://www.thorgal.com/article/pegasus-un-peu-dhistoire/ (25/10/1396، 12:8).
URL 22: https://www.comicsreview.co.uk/nowreadthis/2011/08/17/the-beast-is-dead-world-war-ii-among-the-animals/16/5/1396، 11:00) ).
URL 23: http://www.fracademic.com 11/9/1396، 20:15)).