نویسنده = فرهمند بروجنی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مفهوم لذت گراییِ زیباشناختی در بستر تاریخی مرمت ‌تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

محسن قانونی؛ مهدی حسینی؛ حمید فرهمند بروجنی


2. بافت در نقاشی سه پایه‌ای، از منظر دانش حفظ و مرمت آثار هنری

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 115-125

علی نعمتی بابای لو؛ حمید فرهمند بروجنی