نویسنده = ایزدی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-52

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


2. بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند