نویسنده = منصورزاده، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن بر اساس آثار هنری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-60

یوسف منصورزاده؛ مینو بهفروزی؛ مینو بهفروزی


2. تحلیلی بر ماهیت نقاشی‌های غاری پیش از تاریخ اروپا

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

یوسف منصورزاده