نویسنده = مصلح امیردهی، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اسلوب خط در نسخه‌ای از رسالۀ احکام نجوم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-94

صداقت جباری؛ معصومه مصلح امیردهی