نویسنده = فدوی، سید محمد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی های بصری آثار طراحی گرافیک شاخص مدرسه باوهاوس

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 97-106

مریم حبیبی؛ سید محمد فدوی


3. مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 37-48

سید محمد فدوی؛ عاطفه شیدمؤدب