نویسنده = سلیمانی، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تطبیقی تأثیر لوگو از منظر نشانه‌شناسی بر نگرش مشتریان به برند

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-50

فرزانه فلاحی؛ بهزاد سلیمانی


2. بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-38

مرجان محمدی؛ بهزاد سلیمانی