نویسنده = احمدی، حسین
تعداد مقالات: 2
2. گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-56

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی