نویسنده = هاتف، سارا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 137-149

امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف