نویسنده = افضل طوسی، عفت السادات
تعداد مقالات: 1
1. کلیشه سازی در گذار از صفحه آرایی سنتی به چاپ سنگی دوره قاجار

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-46

عفت السادات افضل طوسی