نویسنده = قدوسی نژاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 73-84

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره