نویسنده = جباری، صداقت
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-26

سیمین خضریان؛ صداقت جباری؛ مصطفی اسداللهی


2. هویت بصری شهری در حیطه ی طراحی گرافیک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-56

صداقت جباری؛ سیمین خضریان