نویسنده = دادور، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی دو نگاره از بارگاه سلیمان نبی بر اساس الگوی نشانه شناسی اجتماعی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

ابوالقاسم دادور