نویسنده = حسنعلی پورمند
تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2018.246272.665811

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.64025

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


ارزش شناختی در عکاسی

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 47-54

10.22059/jfava.2016.59644

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند


زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2015.57014

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی