نویسنده = مریم کشمیری
در جستجوی نقاشی‌هایی با خطای بصری پیشرفته به روایت ابن‌هیثم در المناظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22059/jfava.2024.374442.667262

مریم کشمیری


بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2017.63171

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا