کلیدواژه‌ها = نستعلیق
کتیبه‌های نستعلیق عمارت مسعودیه و بررسی انتساب آن‌ها به زرین قلم

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-70

10.22059/jfava.2020.285951.666279

مژگان آقائی میبدی؛ مهدی مکی نژاد؛ سعید خاقانی


تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2018.246272.665811

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و معاصر(میرعماد و امیرخانی)

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 35-46

10.22059/jfava.2018.227147.665605

روح الله اسحاق زاده؛ حمید صادقیان؛ الهام روحانی اصفهانی


تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-124

10.22059/jfava.2017.225570.665586

صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده