کلیدواژه‌ها = زیبایی شناسی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر مفهوم لذت گراییِ زیباشناختی در بستر تاریخی مرمت ‌تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

محسن قانونی؛ مهدی حسینی؛ حمید فرهمند بروجنی


2. نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

مرتضی روحانی فرحمند


3. مطالعه سیرتحول نقوش چلیپایی در تزیینات معماری دوره اسلامی ایران و زیبایی شناسی و نمادشناسی آن

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

رضا رضالو؛ یحیی آیراملو؛ اسدالله میرزاآقاجانی