کلیدواژه‌ها = فرم
تأثیر متقابل کاربرد و معنا بر فرم اشیاء

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-124

10.22059/jfava.2019.278994.666180

کیان دهقان؛ قاسم مطلبی


تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2018.246272.665811

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


بررسی ویژگی‌های فرمی مجسمه‌سازی در دوران مدرن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86

10.22059/jfava.2016.57711

معصومه وظیفه شناس؛ سید جواد ظفرمند


مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند


بررسی شکل و فرم در ریتون های ایرانی (هزاره چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساسانی )*

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 5-12

ابوالقاسم دادور؛ نصرت الملوک مصباح اردکانی