کلیدواژه‌ها = طراحی کاربرمحور
تعداد مقالات: 2
2. طراحی کوله پشتی ارگونومیک برای دانش آموزان ابتدایی 7 تا 9 ساله، بر مبنای رویکرد طراحی کاربر محور

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 75-85

محسن صفاردزفولی؛ مهدیه امیری؛ سیدرضا مرتضایی