کلیدواژه‌ها = تزیینات معماری اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی


2. مطالعه سیرتحول نقوش چلیپایی در تزیینات معماری دوره اسلامی ایران و زیبایی شناسی و نمادشناسی آن

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

رضا رضالو؛ یحیی آیراملو؛ اسدالله میرزاآقاجانی