کلیدواژه‌ها = تزیینات معماری
جلوه‌های هنری در تزیینات کاشی‌کاری مدرسة خان شیراز

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 53-64

10.22059/jfava.2018.244985.665810

الناز قرائتی؛ سید هاشم حسینی؛ حسین پورنادری


تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.61009

فرشته السادات میرشمسی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی؛ فتح‌اله زارع‌خلیلی


بررسی آرایه خورشید در صنایع دستی و تزیینات معماری یزد

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-17

10.22059/jfava.2013.36375

حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری