دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

«تبیین مولفه‌های زیباشناسی زشتی بر اساس کلوایکا اثر ویم دلووی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/jfava.2023.355826.667068

فریده آفرین


مقایسۀ هنر بلوچی‌دوزی‌ ایران و پاکستان از نظر شیوۀ نقش‌پردازی، رنگ‌بندی و تکنیک‌های دوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.352679.667023

فاطمه ساعدی؛ مرضیه قاسمی؛ سکینه خاتون محمودی


بازشناسی عنصر بصری خط در سیاه قلم‌های مرقوم شفیع عباسی محفوظ در موزه بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.348808.666979

محبوبه شیخی؛ علی اکبر جهانگرد


پیش‎دامن (پیش‎بند) اصناف دوره‎گرد عصر ناصری بر پایۀ مرقعات اصناف در کاخ‎گلستان و موزۀ بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.357747.667103

آمنه مافی تبار


تحلیل بازنمایی دریا در نقاشی واقع‌گرا مبتنی بر مفهوم امر والا در فلسفۀ کانت (مورد مطالعاتی: آثار برگزیدۀ قرن نوزدهم اروپا و امریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22059/jfava.2023.355110.667055

فاطمه نورشهرکی؛ جواد امین خندقی؛ جمال عرب زاده


تحلیل نگاره سفینة‌النجات اثر محمدعلی رجبی بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22059/jfava.2023.360165.667123

طاهره اسحقی غریب دوستی؛ محسن مراثی


تحلیل ساختار روایت در متن و نگاره جنگ تیمور با سلطان محمود والی هندوستان بر مبنای الگوی کنشی گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22059/jfava.2023.353287.667030

سپیده بیات؛ بیتا مصباح


تبارشناسی مفهوم شاهی در نقش‌برجسته‌های اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22059/jfava.2023.358305.667109

امین شاه‌ وردی؛ اصغر فهیمی فر


تبیین گفتمان‌های غالب در شکل‌گیری هنر پیشااسلامی عربستان با رویکرد نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jfava.2023.360541.667128

سمیه رمضان ماهی


«درام» در پوسترهای برگزیده سینمای ایران: مطالعه‌ای در چهارچوب روایت‌شناسی ساختارگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jfava.2023.351122.667012

سام ایزدی؛ بهروز محمودی بختیاری


تبارکاوی یک صحنه‌ی اسطوره‌ای-تاریخی: فانتزیِ مهمانی زلیخا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.363768.667169

حسن زین الصالحین؛ یعقوب آژند؛ حسن بلخاری قهی


بررسی عوامل تاثیرگذار بر روان‌خوانی تایپ‌های حوزه چاپ بر اساس عادت خواننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.357549.667092

عاطفه محمدی؛ ساره ملکی


پژوهشی در زمینه طرح، نقش و روش بافت گلیم چهل‌ماشوله ثبت ملیِ روستای بیدکُردوئیه شهرستان بافت استان کرمان**

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.357405.667085

عقیل سیستانی؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند