نویسنده = مرتضایی، سیدرضا
تعداد مقالات: 3
1. بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 85-92

شیما دادخواه فرد؛ سیدرضا مرتضایی


2. طراحی کوله پشتی ارگونومیک برای دانش آموزان ابتدایی 7 تا 9 ساله، بر مبنای رویکرد طراحی کاربر محور

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 75-85

محسن صفاردزفولی؛ مهدیه امیری؛ سیدرضا مرتضایی


3. بیان‌هایی پیرامون شناخت تعامل فرهنگ و طراحی (محصول)

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 57-68

سیدرضا مرتضایی