نویسنده = شفیعی سرارودی، مهرنوش
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی


2. بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-42

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی


3. پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی