نویسنده = عادل، مریم
تعداد مقالات: 2
2. مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 73-84

مریم عادل؛ ادهم ضرغام