نویسنده = اصل فلاح، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. نیازشناسی طراحی برای افراد توانیاب جسمی و حرکتی در پارک های عمومی شهر تهران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-130

مهدی اصل فلاح؛ نازنین سادات هاشمی


2. طراحی فرمی کیف دستی بانوان بر اساس سلایق مشترک در گروه های ادراکی کاربران

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 125-133

مریم احمدی؛ مهدی اصل فلاح؛ شاهین فرهنگ


3. استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 83-90

مهدی اصل فلاح؛ ناصر کلینی ممقانی؛ سینا خلخالی