نویسنده = صادقپور فیروزآباد، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بازشناسی نمادگرایانۀ نقوش مشترک منسوجات ساسانی و آل‌بویه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-116

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد