نویسنده = جباری، صداقت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-124

صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده


2. بررسی اسلوب خط در نسخه‌ای از رسالۀ احکام نجوم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-94

صداقت جباری؛ معصومه مصلح امیردهی