نویسنده = محمد خزایی
قرابت‌های سبک‌شناختی و ساختاریِ پرتره‌های سلطنتی و عامیانه در عصر قاجار

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-36

10.22059/jfava.2018.254322.665894

علیرضا بهارلو؛ محمد کاظم حسنوند؛ محمد خزایی


بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.64025

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2014.51440

سمیه مهریزی‌ثانی؛ محمد خزایی