نویسنده = محمدکاظم حسنوند
تبارشناسی نقشنوشتة «مرغ بسم‌الله» در فضای بصری سفالینه‌های منقوش نیشابور ایران در سدة چهارم و پنجم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22059/jfava.2022.335852.666844

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ محمد کاظم حسنوند


قرابت‌های سبک‌شناختی و ساختاریِ پرتره‌های سلطنتی و عامیانه در عصر قاجار

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-36

10.22059/jfava.2018.254322.665894

علیرضا بهارلو؛ محمد کاظم حسنوند؛ محمد خزایی


بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2016.59949

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند