نویسنده = سید ابوتراب احمدپناه
گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی.

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2022.347706.666965

روح اله رحمانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2018.227470.665609

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


پژوهشی برای معرفی جلد اول گلچین اسکندر سلطان813 ه.ق متعلق به بنیاد گلبنکیان پرتغال

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 31-38

10.22059/jfava.2016.59950

شیرین نظریزاده دهکردی؛ ابوتراب احمدپناه؛ حانیه بیجندی


نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 67-76

10.22059/jfava.2014.55422

نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ علی خدادادی