نویسنده = صمد سامانیان
تعداد مقالات: 4
1. حس‌مکان در فضای حقیقی و مجازی و نقش آن در معناسازی وتجربه اثر هنری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 71-79

نادیا علیانی؛ صمد سامانیان


2. جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-106

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی


3. بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 59-72

صمد سامانیان؛ محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد


4. شناخت و جستجوی نقش زنجیره خمپا و جایگاه آن در تمدن‌های باستان*

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

صمد سامانیان؛ مینا حسن‌زاده