نویسنده = شیخی، علیرضا
تزیین و ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسلان جاذب

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-82

10.22059/jfava.2021.312288.666588

,وحیده زابلی زاده غضنفرآبادی؛ علیرضا شیخی


خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-52

10.22059/jfava.2017.223856.665571

علیرضا شیخی؛ مینا دشتبانی ملک آبادی