نویسنده = نادر شایگان فر
اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-28

10.22059/jfava.2017.220092.665560

محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم