کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی
تعداد مقالات: 3
1. ریخت شناسی صراحی‌های شیشه‌ای ایران در سده‌های 5 و 6 ه.ق

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-76

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی؛ حمیده حرمتی


2. مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش از منظر ریخت شناسی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-40

علی رضا طاهری؛ سمیرا نصراصفهانی