کلیدواژه‌ها = آیکونولوژی
تحلیل معنای قالیچه محرابی «سلیمان نبی» با روش آیکونولوژی

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-108

10.22059/jfava.2021.315566.666629

ساحل عرفان منش؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق