کلیدواژه‌ها = هنر تعاملی
تعداد مقالات: 3
1. تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی (بر اساس نظریه جان دیویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

اعظم حکیم؛ زهرا رهبرنیا


2. تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-12

محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی