کلیدواژه‌ها = مکتب شیراز
پژوهشی برای معرفی جلد اول گلچین اسکندر سلطان813 ه.ق متعلق به بنیاد گلبنکیان پرتغال

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 31-38

10.22059/jfava.2016.59950

شیرین نظریزاده دهکردی؛ ابوتراب احمدپناه؛ حانیه بیجندی


تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری