کلیدواژه‌ها = نشانه شناسی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تطبیقی تأثیر لوگو از منظر نشانه‌شناسی بر نگرش مشتریان به برند

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-50

فرزانه فلاحی؛ بهزاد سلیمانی


2. تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح


3. تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


4. بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 67-74

سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد