تعداد مقالات: 445
351. استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 83-90

مهدی اصل فلاح؛ ناصر کلینی ممقانی؛ سینا خلخالی


352. تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-92

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی


353. بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 85-92

شیما دادخواه فرد؛ سیدرضا مرتضایی


354. مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-92

راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم


356. نقوش مهری و توپی‌های گچی ته آجری درتزئینات رباط شرف

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-98

علیرضا شیخی؛ علی آدینه


359. بررسی کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام مزار حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-88

محسن قانونی؛ سمانه صادقی مهر


360. نگرشی بر ژرفانمایی در نگارگری ایرانی برپایۀ آرای ابن‎هیثم در المناظر

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-90

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


364. بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-92

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


365. بررسی اسلوب خط در نسخه‌ای از رسالۀ احکام نجوم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-94

صداقت جباری؛ معصومه مصلح امیردهی


366. بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-94

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


370. مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-100

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی


373. خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-102

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


375. نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-104

میترا معنوی راد؛ فرشته دیانت