نویسنده = حسنوند، محمدکاظم
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن گادامر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-58

الهام طاهریان؛ محمد کاظم حسنوند


2. بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند